Cât de adânc se bagă mâna în buzunar cu noul impozit pe venitul anual global pe gospodărie

Share
18
Tweet

Pe lângă contribuțiile la asigurările sociale, de sănătate și de șomaj, de la anul românii vor plăti o nouă taxă. Este vorba de impozitul global pe gospodărie care va înlocui impozitul pe venituri. Noizz a făcut un calcul și vă spune, în baza variantei actuale de calcul a impozitului pe venitul anual pe gospodărie, dacă veți plăti mai mult sau mai puțin ca până acum.

Guvernul vrea ca de la anul, contribuabilul să plătească impozitul anual pe gospodărie, adică pe veniturile comune ale unei familii. Această taxă va înlocui cota unică de 16% pe venit pe care o plătea fiecare roman. În baza acestui impozit pe venit din acest moment, fiecărui salariat i se oprea de către angajat, după o anumită formula, 16% din veniturile salariale considerate impozabile.

Ce este VAG-ul

Venitul anual global (VAG) al unei gospodării va fi reprezentat de suma veniturilor/câştigurilor nete/brute, după caz, obţinute de către fiecare membru al gospodăriei din România, cu excepţia veniturilor neimpozabile şi a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite.

Spre exemplu, pentru o persoană, aceasta va avea un un plafon neimpozabil de 24.000 de lei pe an, bani la care statul nu va aplica impozit pe venit pe gospodărie. La această sumă se adaugă o sumă de 2.000 de lei, plafon maxim, în care pot intra cheltuieli deductibile. Suma care rămâne după ce se scad cele 26.000 de lei ar urma să fie impozabilă cu 10%. Pentru două sau mai multe persoane se va aplică o formulă de calcul care pleacă de la impozitul care ar trebui să fie achitat de fiecare persoană în parte.

COMPARAȚIE

Cum va fi cu VAG

Concret, pentru un angajat cu un salariu lunar de 3.000 de lei net - rezultatul după ce angajatorul plătește ca și până acum contribuțiile la asigurările de sănătate, sociale și de șomaj – impozitul pe venitul anual global pe gospodărie se va calcula astfel.

Din cei 36.000 de lei, valoarea salariilor pe cele 12 luni, se scade suma de 24.000 care nu este impozabilă și cei 2.000 de lei care reprezintă cheltuieli deductibile. Rezultă o diferență de 10.000 de lei.

Din această sumă, statul va lua în baza impozitului pe venitul anual pe gospodărie un cuntum de 1.000 de lei.

Cum este acum cu impozitul pe venituri

Impozitul actual pe venitul din salarii în cuantum de 16% se calcula astfel:

Din salariul brut se scădea contribuția social plătită de angajat (10,5%) la care se adăuga contribuția la sănătate pătită de angajat (5,5%) și contribuția plătită de angajat pentru șomaj (0,5%). Din această sumă se scade deducerea legală în funcție de salariu, iar din acest ultim rezultat se scoate impozitul pe venit de 16%.

Astfel, la un salariul net de 3.000 de lei, venitul lunar brut este de 4.300 de lei. Din acestă sumă se scade contribuția la asigurările sociale (452 de lei), contribuția pentru șomaj (22 de lei) și cea pentru asigurări de sănătate (237 de lei). Se obține o sumă de 3.589. Din această sumă ar trebui să se scadă deducerile pe venituri, însă la salariile de peste 3.000 de lei, aceste deduceri sunt nesemnificative.

Rezultă că se ajunge la un impozit lunar pe venit de 574 de lei. Rezultă, că anual unui salariat i se oprea 6.888 de lei.

Mergând mai departe, comparând cota unică cu VAG-ul, ar duce la ideea, conform variantei actuale a proiectului de modificare a Codului Fiscal, că fiecare angajat cu un salariu net de 3.000 de lei va face economii de 5.888 de lei în fiecare an. Acești bani se duceau la bugetul public.

Nu doar salariații vor plăti VAG-ul

Veniturile din salariile şi asimilate salariilor, cele din activităţi independente, dar şi veniturile din investiţii sau din jocuri de noroc vor fi impozitate anual, prin globalizare la nivel de gospodărie.

Acest impozit pe venitul global pe gospodărie va fi plătit și de cei care au venituri din dobânzi sau cei care au câştigat la jocuri de noroc,

Ce cheltuieli intră în deducerile de până în 2.000 de lei

deduceri

Deducerile acordate vor viza:

- asigurările obligatorii pentru casa şi masina (RCA).

- programe educaţionale şi recreere pentru copiii aflaţi în întreţinere: grădiniţe particulare, programe tip before/after school, taxe şcolare, tabere sau excursii şcolare,

- cursuri: limbi străine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditaţii;

- alimentarea contului pentru educaţie permanentă, înfiinţat în baza Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;

- activităţi educaţionale pentru tineri/adulţi (ex. taxe şcolare, etc) activităţi sportive pentru adulţi (ex. abonamente sală fitness, gimnastică, dans, alte activităţi sportive);

- achiziţii de cărţi şi produse de papetarie; activităţi culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);

- servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice; medicamente pentru boli cronice şi grave;

- contribuţia de asigurări sociale şi contributia de asigurări sociale de sănătate datorate şi plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;

- primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie; fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;

prime de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;

- întreţinere şi reparaţii gospodărie;

- susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Sursa: Noizz.ro

Topic-uri

salariu impozit impozitul anual pe gospodărie taxe somaj VAG venitul anual pe gospodărie
Arată comentariile

NOIZZ URBAN BY FANTA

Vezi și

Extinde